segment restauracje

kod restauracje
omowienie kodu

 <div class="container mar-top-20">
	<div class="panel panel-info">
	<div class="panel-heading text-center text-primary grid__item color-2">
	<a class="link link--surinami" href="<?php echo get_post_type_archive_link( 'restauracje' ); ?>"><span data-letters-l="Restau" data-letters-r="racje">Restauracje</span></a></div>
	 <div class="panel-body">

   <div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-default">
     <div class="panel-heading">
		 <?php 		$the_slug='restauracja-nr1';
					$restauracje = new WP_Query(array(
								'post_type' => 'restauracje',
								'name'		=>$the_slug,
								'posts_per_page' => 1)); ?>
			<?php while($restauracje->have_posts()): $restauracje->the_post();?>
      <h3 class="panel-title"> <a href="<?php the_permalink(); ?>"><strong><?php the_title(); ?> </strong></a></h3>
     </div>
     <div class="panel-body">
   <!-- ostatnio dodany post -->

      <div class="media ">
		  <div class="view view-eighth">
       <a class="pull-left " href="<?php the_permalink(); ?>">
        <?php
         if ( has_post_thumbnail() ) {
          the_post_thumbnail('thumbnail');
         }
        ?>
			  			<div class="mask">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <p> <?php the_excerpt(); ?></p>
						</div>
			</div>
       </a>
       <div class="media-body">

        <small><?php the_time('j F, Y'); ?></small>
        <?php the_excerpt(); ?>

        <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="btn btn-info">Czytaj więcej!</a>

       </div>
      </div>
      <hr>
     <?php endwhile; ?>	<!--koniec petli dla restauracji-->
     </div>
    </div>
   </div>
<!--AKTUALNOSCI PRAWA-->
   <div class="col-md-4">
	  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
		 <?php 		$the_slug='restauracja-nr2';
						$restauracje = new WP_Query(array(
								'post_type' => 'restauracje',
								'name'		=>$the_slug,
								'posts_per_page' => 1)); ?>
			<?php while($restauracje->have_posts()): $restauracje->the_post();?>
      <h3 class="panel-title"> <a href="<?php the_permalink(); ?>"><strong><?php the_title(); ?> </strong></a></h3>
     </div>
     <div class="panel-body">
   <!-- ostatnio dodany post -->

      <div class="media ">
		  <div class="view view-eighth">
       <a class="pull-left " href="<?php the_permalink(); ?>">
        <?php
         if ( has_post_thumbnail() ) {
          the_post_thumbnail('thumbnail');
         }
        ?>
			  			<div class="mask">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <p> <?php the_excerpt(); ?></p>
						</div>
			</div>
       </a>
       <div class="media-body">

        <small><?php the_time('j F, Y'); ?></small>
        <?php the_excerpt(); ?>

        <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="btn btn-info">Czytaj więcej!</a>

       </div>
      </div>
      <hr>
     <?php endwhile; ?>	<!--koniec petli dla restauracji-->
     </div>
    </div>
   </div>

	 <div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-default">
     <div class="panel-heading">
		 <?php 		$the_slug='restauracja-nr3-2';
						$restauracje = new WP_Query(array(
								'post_type' => 'restauracje',
								'name'		=>$the_slug,
								'posts_per_page' => 1)); ?>
			<?php while($restauracje->have_posts()): $restauracje->the_post();?>
      <h3 class="panel-title"> <a href="<?php the_permalink(); ?>"><strong><?php the_title(); ?> </strong></a></h3>
     </div>
     <div class="panel-body">
   <!-- ostatnio dodany post -->

      <div class="media ">
		  <div class="view view-eighth">
       <a class="pull-left " href="<?php the_permalink(); ?>">
        <?php
         if ( has_post_thumbnail() ) {
          the_post_thumbnail('thumbnail');
         }
        ?>
			  			<div class="mask">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <p> <?php the_excerpt(); ?></p>
						</div>
			</div>
       </a>
       <div class="media-body">

        <small><?php the_time('j F, Y'); ?></small>
        <?php the_excerpt(); ?>

        <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="btn btn-info">Czytaj więcej!</a>

       </div>
      </div>
      <hr>
     <?php endwhile; ?>	<!--koniec petli dla restauracji-->
     </div>
    </div>
   </div>
	 </div>
	  </div>
		</div> 

1. Ustawienie kontenera z marginesem top ( górny wierzchołek z sąsiadującym elementem)
3. Stworzenie panelu bootstrapa
4. Nagłówek panelu wraz jego właściwościami,get_post_archive_link- pozyskanie linku do archiwum postów
9. W divie tym przechowywany jest właściwy kontent panelu.
11. Ustawienie jednej kolumny o szerokości 4 jednostek ( 4 kolumn).
12. Ustawienie jednego z trzech paneli zawierających się w głównym panelu restauracji
13-21. Tytuł panela a w nim ustalenie pętli dla typu posta restauracji, printowanie tytułu posta oraz podlinkowanie go.
25. Div ten określa że elementy w nim zawarte będą opływowe przy zmianei rozdzielczości
27.Wyrównanie kontentu do lewej
Dalszy kod się powtarza , różńice śą dla rozróżnienia kontentu tabel.

Share This

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *